Wybierzcie z nami Ludzi Wolności!

Formularz zgłoszeniowy |
Wybierzcie z nami Ludzi Wolności!

Szukamy wybitnych postaci i osobowości, które odmieniły Polskę w ciągu ostatnich 25 lat i nadal chcą ją zmieniać. Czekamy na Waszych Bohaterów!


Zobacz regulamin plebiscytu

Dane osobowe osób Uczestników Plebiscytu  są przetwarzane przez TVN SA  z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166 wyłącznie w celu i zakresie jakim zostały przez Użytkownika udostępnione, oraz zgodnie z udzielonymi przez Użytkownika dyspozycjami. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemnie, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie danych wskazanych Regulaminem może uniemożliwić udział w Plebiscycie

tvnpix